Petr BEDRNA

Aleš Najbrt, Jaroslav Róna, František Skála, Tros Sketos, 2014

Palác Akropolis, Praha

Aleš Najbrt, Jaroslav Róna, František Skála, Tros Sketos, 2014, Palác Akropolis, Praha