Petr BEDRNA

Aleš Najbrt, František Skála, Jaroslav Róna, Tros Sketos, 2015(4)

Palác Akropolis, Praha

Aleš Najbrt, František Skála, Jaroslav Róna, Tros Sketos, 2015, Palác Akropolis, Praha(4)