Petr BEDRNA

Aleš Najbrt, František Skála, Jaroslav Róna, Tros Sketos, 2013(2)

Palác Akropolis, Praha

Aleš Najbrt, František Skála, Jaroslav Róna, Tros Sketos, 2013, Palác Akropolis, Praha(2)