Petr BEDRNA

Aleš Najbrt, František Skála, Jaroslav Róna, Tros Sketos, 2013(1)

Palác Akropolis, Praha

Aleš Najbrt, František Skála, Jaroslav Róna, Tros Sketos, 2013, Palác Akropolis, Praha(1)