Petr BEDRNA

Zpívající fontána, Belvedér, 2014

Královská zahrada, Praha

Zpívající fontána, Belvedér, 2014, Královská zahrada, Praha