Petr BEDRNA

Tomášská ulice, Malá Strana

Chodci, Praha

Tomášská ulice, Malá Strana, Chodci, Praha