Petr BEDRNA

Socha Harmonie, Kampa, Malá Strana

Socha Harmonie, Kampa, Praha

Socha Harmonie, Kampa, Malá Strana, Socha Harmonie, Kampa, Praha