Petr BEDRNA

Socha Harmonie, Kampa, Malá Strana, 2015

Socha Harmonie, Kampa, Praha

Socha Harmonie, Kampa, Malá Strana, 2015, Socha Harmonie, Kampa, Praha