Petr BEDRNA

Kleopatra, Karlův most

Na mostě, Praha

Kleopatra, Karlův most, Na mostě, Praha