Petr BEDRNA

Karlův most, Sovovy mlýny, 2014

Střelecký ostrov, holubi, Praha

Karlův most, Sovovy mlýny, 2014, Střelecký ostrov, holubi, Praha