Petr BEDRNA

Tomáš Halík, Jiři Pavlica, Staroměstské náměst

Praha

Tomáš Halík, Jiři Pavlica, Staroměstské náměst, Praha